Flickscouter medlemstjänster

I och med organisationsuppdateringen och den nya kårstödsmodellen har vi delat in FiSSc kårer i kårteam som stöds av coacher. Målet är att en coachtrio bestående av en kårcoach, en programcoach och en uppdragscoach ska stöda ett kårteam med 4-6 kårer. Finlands Svenska Scouter rf. Tölögatan 55, 00250 Helsingfors Västerlånggatan 13, 20100 Åbo Fredsgatan 8, 65100 Vasa. [email protected] [email protected] I och med organisationsuppdateringen och den nya kårstödsmodellen har vi delat in FiSSc kårer i kårteam som stöds av coacher. Målet är att en coachtrio bestående av en kårcoach, en programcoach och en…

FiSSc: UteVinter – beställningskurs Munksnäs Flickscouter ...